OMXSTO:CLBIO   CORLINE BIOMEDICAL AB
Corline har haft fina svansar uppåt. Hoppas att den återigen kan göra ett försök mot 20:-

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.