Spillepengen

Utbrott från dubbelbotten

Lång
OMXSTO:CLEM   CLEMONDO GROUP AB
Utbrott från dubbelbotten vid MA200 med tilltagande volym och positiv signal i MACD . Köpte 6000 aktier på 3,10 med Stop Loss strax under dagens lägsta vid 2,98. Take Profit lägger jag vid 4,20. När jag närmar mig 4,20 kommer jag flytta med SL Bar By Bar med hopp om 4,50. Låt oss se om det blir till något.

Detta inlägg är inte en köp eller sälj rekommendation, utan enbart mina egna tankar.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.