OMXSTO:CLIME_B   CLIMEON AB SER. B
Köper en post i Climeon på att marknaden sänker kursen för de är sura på den riktade emmisionens rabatt, nu fick jag den rabatten och misstänker att detta är bra för bolaget.

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.