RealMaddeee

Rekylfas i Cline

NGM:CLINE.B   None
Elliot waves som är klara på 1.68 fibben eller fortsätter tills nästa destination. Annars förväntar jag mig en rekylfas.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.