Aktierbullbear

Scandinavian Chemotech bryter ur en fallande trendkanal.

Lång
OMXSTO:CMOTEC_B   SCANDINAVIAN CHEMOTECH AB B
Scandinavian Chemotech har brutit ur en fallande trend kanal och testar nu en ny trend åt motsatt riktning.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.