iamyasink

COEGIN PHARMA

iamyasink Premium Uppdaterad   
NGM:COEGIN   COEGIN PHARMA
Coegin pharma följer en fin undre trend förväntar mig att den även vänder från denna trendlinje. Är neutral just nu. Tyckte även att grafen är snarlik det vi hade tidigare, skulle vi göra en breakout tar jag en lång position
Kommentera: Följer enligt plan, är till och med förvånad över att den rört sig exakt som stapelmönstret :)
Handel aktiv: Kursen rör sig som förväntad enligt stapelmönstret, tagit in en startposition på ,380.

EJ KÖP REK!
Handel aktiv: Gjort lite dipp köp, veckan som varit. Konsoliderar fint. Stopploss för min del .330
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.