6e gången gillt för kaffe? Träff på botten av trendlinjen har vid 5 andra tillfällen gett en uppåt reaktion. Rsi varit mellan 44-50ish vid dessa tillfällen och vi får väl se om detta är case även denna gång. Vi är inte riktigt där I rsi då dagsgraf men vi är och nuddar med candle. MACD visar dock att vi korsar nätt och jämt varandra till att visa nedåtgående momentum. Intressant vecka för kaffe alltjämt.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.