DennisSahlstromTrader

Coinbase (COIN) bra köpläge!

NASDAQ:COIN   Coinbase Global, Inc
Hejsan!

Coinbase (COIN) har fallit mycket - tillsammans med kryptomarknaden. Aktien är dock i ett mycket bra köpläge nu tycker jag eftersom att det går otroligt mycket med vinst och har en ljus framtid. Den lär gå hand i hand med kryptomarknaden själv.

Jag köper därför en första gång med VCA strategin.

Skriv om ni har frågor.

För din framgång,

Dennis
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.