Investoz

COMBIGENE

Lång
Investoz Mod Uppdaterad   
OMXSTO:COMBI   COMBIGENE AB
När paranoian över Corona viruset har lagt sagt till mitten av mars så kommer marknaden börja uppvärdera aktierna igen . Så även Combigene.
Ett gap från 0,93 kommer att stänga i närtid vilket ger en fantastik hög avkastning på kort tid från dagens nivå.

Stark köp, enligt mig.
Handel aktiv
Kommentera: Kommande analys: Chromogenics, 9:e mars
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.