sankwankah

Elliot wave + Fib 0.618 + SMA 200

Lång
FX:COPPER   CFD-kontrakt för koppar
Priset nere runt 3.6 stödet där det handlats mycket förr, fib 0.618 och SMA 200 möter priset på weekly chart. Jag räknar med en trevlig rekyl upp mot ~3.85.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.