Luspank

Cramo

OMXHEX:CRA1V   None
Vinst och omsättning stiger men har varit pressad ett tag, eventuellt vänder den nu upp från stöd, stopp loss sätts straxt under.

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.