Linus3230

Creades - Swing uppåt?

Lång
OMXSTO:CRED_A   CREADES AB A
Vi ser en stark stödzon kring 82 kronor för Creades. Jag ser en uppsida ifrån denna till mina två utsatta motstånd (röda linjer). Vi får absolut inte bryta denna zon, då blir analysen inte giltlig.
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.