Linus3230

Creades - Swing uppåt?

Lång
OMXSTO:CRED_A   CREADES AB A
Vi ser en stark stödzon kring 82 kronor för Creades. Jag ser en uppsida ifrån denna till mina två utsatta motstånd (röda linjer). Vi får absolut inte bryta denna zon, då blir analysen inte giltlig.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.