Luspank

Crowdstrike Holdings

Lång
NASDAQ:CRWD   CrowdStrike Holdings, Inc.
I add one position, possible sell if it closes below the red area.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.