Gyllenhammar

Symmetrisk triangelen formation på Coinshare

Lång
Gyllenhammar Uppdaterad   
OMXSTO:CS   COINSHARES INTERNATIONAL LTD
Coinshare har bildat en symmetrisk triangelformation. Tar en mindre position i dagskursen för en potentiell swing. Återstår att se ifall det sker ett utbrott från den symmetriska triangeln. Finns även en liten positiv divergens i sen ett par dagar tillbaka.
Kommentera: Uppdatering: Mycket fin studs från entry upp till 78kr. En uppgång på runt 8%. Närmsta stöd återfinns på 75kr.
Kommentera: Uppdatering: Utbrottet skedde tidigare än vad jag trodde, och med mycket volym dessutom. Vill nu se en korregering ner till 85kr för att samla styrka.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.