Linus3230

Stark stödzon -> uppsida väntas

Lång
Linus3230 Uppdaterad   
NGM:CSMED   CS MEDICA
Tittar lite på CS Medica och ser att vi återtestar ett gammalt stöd kring 10-10,45 , det som stärker detta stöd är att vi nu tillbringat flertalet handelsdagar kring dessa nivåer. Vi har även en fin stödnivå i form av fibbonaci 0,764% nivå kring nivåerna.

MACD har gett oss en köpsignal i 2H graf och även RSI ser ut att vända uppåt, jag ser en uppsida kring 20-30% om nuvarande stödzon håller.
Handel aktiv:
Fint tryck uppåt idag , oerhört starkt!

Bryter vi 14 DK så ser jag 18-20 som en rimlig målkurs utifrån det tekniska.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.