Luspank

Catena Media

Lång
Luspank Uppdaterad   
OMXSTO:CTM   CATENA MEDIA P.L.C
Börjar se riktigt bra ut för Catena Media.
Order avbruten:
Ibland har man tur, det var nära köp.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.