OMXSTO:CTM   CATENA MEDIA P.L.C
Catena Media ligger i en svagt uppåtgående kanal mot att täppa igen Gapet? Men man får vara vaksam på att det även kan snabbt bära iväg ner mot 36 område.
Samma här att hålla koll på candle. Svansar och bearish engulfing .

A bearish engulfing pattern is a technical chart pattern that signals lower prices to come. The pattern consists of an up (white or green) candlestick followed by a large down (black or red) candlestick that eclipses or "engulfs" the smaller up candle

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.