jan9011

Catena Media

Lång
OMXSTO:CTM   CATENA MEDIA P.L.C
Catena Media fortsätter sin kräftgång. Ev . fullbordar en AB-CD rörelse på W chart. Så avvaktar mot 34,7 nivå och fina volymstaplar fär att köpa

Kommentarer