jan9011

Catena Media

Lång
OMXSTO:CTM   CATENA MEDIA P.L.C
Catena Media fortsätter sin kräftgång. Ev. fullbordar en AB-CD rörelse på W chart. Så avvaktar mot 34,7 nivå och fina volymstaplar fär att köpa

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.