JenAtHome

Curando Nordic AB kämpar under spy vwap

OMXSTO:CUR   None
Inte tillräcklig volym för att få en skjuts upp över vwap så Curando kämpar på med långa perioder av sälj men rör sig trots allt inte mycket just nu.

Kommentarer