JenAtHome

Curando Nordic AB kämpar under spy vwap

OMXSTO:CUR   None
Inte tillräcklig volym för att få en skjuts upp över vwap så Curando kämpar på med långa perioder av sälj men rör sig trots allt inte mycket just nu.
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.