jan9011

Cyxone

Lång
OMXSTO:CYXO   CYXONE AB
Cyxone riktigt på G också och kanske kan köpas på rekyl vid blå rektanglar?
Kommentera: Mina fib nivåer inlagda

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.