jan9011

Cyxone

Lång
jan9011 Uppdaterad   
OMXSTO:CYXO   CYXONE AB
Cyxone riktigt på G också och kanske kan köpas på rekyl vid blå rektanglar?
Kommentera:
Mina fib nivåer inlagda

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.