SimonOlsson

short på dax under en kort period

XETR:DAX   DAX-indexet
Short på dax då den är uppe på BB och testar resistens !!! (Även nedåtgående trend !)
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.