Tradingdesken

DAX - Nisserally?

XETR:DAX   DAX-indexet
Fick stängt gapet idag och frågan är om det blir ett litet nisserally. Symmetriska målkurser på ovansidan och nedsidan är utritade beroende på vilket håll priset bryter konsolideringen.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.