XETR:DAX   DAX-indexet

Säljer från nuvarande nivåer 13989

Stop Loss 14 200
Första målet 13 800
Det andra målet 13565
Handel aktiv
Kommentera: Det är rekommenderas att flytta stop loss till entry pris.
Kommentera: Första mål 13800 .
Om priset försätter falla ner
Gärna flytta stop loss över 13800.
Och spring med din vinst
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.