Tradingdesken

DAX 2021-11-30

XETR:DAX   DAX-indexet
Fortfarande ingen vändningssignal i grafen, dock är RSI (2) ordentligt översålt och tror det inom kort kommer inledas en studs. Kanske för att stänga gap på ovansidan.

Ett tidigt julrally i år tro!
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.