Tradingdesken

DAX 2021-09-24

XETR:DAX   DAX-indexet
Fick ett nedställ idag. Kortsiktigt tror jag inte det är klart. Jag inväntar en köpsignal på SMACD.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.