Tradingdesken

DAX - Tjuren är inte död.

XETR:DAX   DAX-indexet
Inte en enda dag har priset stängt under gårdagens lägsta sedan botten 6e oktober! Bullen lever i allra högsta grad!
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.