TRADAREN

DAX: Elliotwave and divergence (head and shoulder pattern W/D)

Kort
TRADAREN Uppdaterad   
XETR:DAX   DAX-indexet
Down
Kommentera:
Incl. head and shoulder pattern weekly/daily
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.