Tradingdesken

DAX 2021-11-12

XETR:DAX   DAX-indexet
Överköpt läge med negativ divergens på RSI2. Nästa vecka blir spännande!
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.