TRADAREN

DAX går in i kortare beartrend för att sen göra sista vågen

Kort
XETR:DAX   DAX-indexet
Bilden får tala för sig, kommentera gärna vad ni tror.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.