Tradingdesken

DAX 2021-10-26

XETR:DAX   DAX-indexet
DAX fick till ett utbrott idag från 15600-nivån och även målkursen nåddes. Återtest på 15600 -15500 ser jag som mest troligt.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.