Tradingdesken

DAX Premarkets dagliga analyser

Lång
XETR:DAX   DAX-indexet
Priset har återhämtat sig rejält efter nedstället och smacd har börjat visa en liten tendens till att vända upp från låga nivåer på ett bra tag. Inför höst och vinter är jag bull men kortsiktigt tror jag att priset ska ner en vända till. Alternativt en konsolidering kring 15500-15000.