Tradingdesken

DAX 2021-09-28

XETR:DAX   DAX-indexet
SMACD har vänt ner och därmed effektuerat en säljsignal. Kommer inte köparna tillbaka närmsta dagarna räknar jag med att 15000 ska utmanas igen och kanske ännu längre ner än så. Historiskt oroliga veckor innan köparna hittar tillbaka mitten/slutet av oktober.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.