Tradingdesken

DAX 2021-10-05

XETR:DAX   DAX-indexet
3e testet på MA200. Ska priset bryta sig igenom tror jag på en studs upp mot 15400/300 först.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.