Tradingdesken

DAX 2021-10-28

XETR:DAX   DAX-indexet
Köparna hittade tillbaka slutet på dagen och återtog större delen av nedgången. Jag tror att priset inte är klart på nedsidan utan att nivån 15500-15400 ska utmanas innan priset söker sig upp mot ATH.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.