Tradingdesken

DAX 2021-12-23

XETR:DAX   DAX-indexet
Symmetriska målkurser när priset bryter ut konsolideringen. Troligtvis norrut.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.