XETR:DAX   DAX-indexet
Dax och fortsättning på den tidigare ritklådan som fungerade väldigt bra.
Nu har en HS formation bildats och aktiverats. Men en rekyl ner genom nacklinjen är möjlig innan uppgång?

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.