Tradingdesken

DAX 2021-11-09

XETR:DAX   DAX-indexet
Det har inte blivit det säljtryck jag har hoppats på, det verkar istället bli någon form av rekyl i tid (konsolidering) istället. Etablerar sig priset under 15900 tror jag säljtrycket kommer öka. Tills dess räknar jag med ett par veckors guppande innan nya höjder.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.