Tradingdesken

DAX 2021-11-24

XETR:DAX   DAX-indexet
Jag tror att DAX snart har träffat botten för denna gång. Mycket möjligt att det var idag. Inväntar en omslagsbekräftelse
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.