Tradingdesken

Långsiktig vy på DAX

XETR:DAX   DAX-indexet
Långsiktig vy på DAX .

Den symmetriska målkursen visar att priset ska ner mot 13.3-13.6k. Ett mer positivt scenario är 14.4-14.2k.

Vägen dit är dock oklar, det kan ske i ett streck eller en under en längre tid på några månader.

Detta scenario raderas om priset tar ut ath.
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.