Tradingdesken

DAX 2021-11-04

XETR:DAX   DAX-indexet
- RSI2 > 98
- Gap up
- Doji
- ATH

Ett möjligt utmattningsgap skedde i dag och en inledande rekyl påbörjas inom kort.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.