Tradingdesken

DAX 2021-09-30

XETR:DAX   DAX-indexet
Säljarna dominerar fortfarande, Jag tror att priset ska ner och utmana 15000 området igen .
På 1h är dock RSI2 på väldigt låga nivåer, räknar därför med någon form av studs inledningsvis imorgon.
Eller blir det kanske en klassisk bullfredag?
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.