Tradingdesken

DAX 2021-12-03

XETR:DAX   DAX-indexet
Det kan vara lätt att bli tunnelseende och endast se en riktning. Här är ett scenario som mycket väl kan inträffa och att en större topp redan är satt ett tag framåt. Oavsett vill jag se en kraftigare rekyl upp . Bryts 15k utan detta är det svagt bland köparna och priset utforskar ny mark.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.