KalleZen

DIGN 1D

Lång
OMXSTO:DIGN   DIGNITANA AB
Utbrott på g? Fina volymansamlingar och potentiell flagga.