RobinI

Uppsida i DOF

Lång
RobinI Uppdaterad   
OSL:DOF   None
Nästan 10 miljarder i försäljning med 214 miljoner i BV och vi har fått en stark reaktion uppåt från tidigare stödnivåer, ser uppsida mellan 30-80%
Kommentera:
AVBRYTER DENNA. Marknaden har stoppat handel på detta värdepapper och är därför utanför scope på det som jag köper.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.