COINBASE:DOGEUSD

Jag är övertygad om att vi når botten nu och det kan vara dags för DogeUsd att dra in lite pengar till oss 😀
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.