OMXSTO:DOM   DOMETIC GROUP AB
Dometic känns för mig som lite trendvändning. I kilformation och siktar på kort vid besök ovanför mitten av kilen.
Från Aktiespararna : En aktie vi historiskt har trejdat väl är Dometic. Vi ser nu en ganska prydlig huvudskuldra-formation, en klassisk omslagsformation, och skulle i sådana fall indikera fortsatt nedgång. Får vi en kortlivad uppstuds vid den stigande nacklinjen vid 82 kronor för att sedan fortsätta resan söderut eller utgör nivån kring 80 kronor ännu en gång ett bra ingångsläge?

Vi kan åtminstone konstatera att amerikanska sektorkollegan Thors rapport som kom för några timmar sen gjorde oss en aning oroliga även kring Dometic. Thor har nämligen minskat ned produktionen och sänkt leveranser för att balansera lagren hos återförsäljarna, något som ger en fingervisning om den generella efterfrågebilden på den amerikanska RV-marknaden.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.