Luspank

Duni

Lång
OMXSTO:DUNI   DUNI AB
Tar en liten posse i Duni på 114,6, SL under rött

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.