jan9011

Duni

Kort
OMXSTO:DUNI   DUNI AB
Duni ligger i fallande kanal om man tittar på W. Gjorde ett "falskt" utbrott upp till blå linje. Jag letar nu återtest av områden för att blanka mi nedåt.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.