OMXSTO:DUST   DUSTIN GROUP AB
Dustin : börjat röra sig uppåt. Räknar med rekyl ner vid MA200, så lägger entry enl . bild

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.