UnknownUnicorn11599962

DXY (Dollar index) Spekulation 2

TVC:DXY   Valutaindex för U.S. dollar
DXY gjorde denna veckan det jag spekulerade (se tidigare DXY post).

Monthly FvG, vid 92.474 blev det helt fyllt, gick straxt ovanför det och reagerad. Detta skedde under Måndagen/Tisdagen som jag också spekulerade att det kunde komma en manipulation uppåt för att forma [WH} Weekly High.
Detta stämde fint överens med senaste Weekly Swingen då vi tradade upp till 62% Fibonacci och befann oss i Premium så det fanns en anledning för Centralbanken i USA att ta dollarn till lägre pris.
Även Weekly FvG straxt under Weekly Orderblock blev fyllt.

Vi fick en fin push neråt i dollarn vilket betydde högre priser i EURUSD, GBPUSD, XAUUSD m.m.

DXY kom ner till en breaker och Fyllde ca 50% av FvG.

Just nu är DXY i ett läge där den kan gå åt båda hållen, den kan ha tradat ner för att fylla FvG och fortsätta till högre priser eller så kan det ha skett en Quarterly Shift. Därför Låter jag måndagen göra sin rörelse för att se vad jag bör fokusera på under Tisdag, Onsdag och Torsdag.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.